ເທສະການກາເຟລາວຄັ້ງທີ 1 , ວັນທີ 24-26 ຕຸລາ

 

ສະມາຄົມກາເຟລາວ ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບສະມາຊິກຂອງຕົນ

ອັນໃດທີ່ເປັນພິເສດສຳລັບກາເຟລາວ? ຄົ້ນຫາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງມັນ

ຍິນດີຕ້ອ­­­­­­­­­ນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ສະມາຄົມກາເຟລາວ

ສະມາຄົມກາເຟລາວ ແມ່ນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທາງກາເຟໃນ ສປປລາວ(ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂົ້ວ,ຜູ້ຄ້າຂາຍ)  ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆເປັນເວລາ 20 ປີ, ຈຸດປະສົງລວມຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມພາກສ່ວນກາເຟລາວ, ແລະ ເປັນຕົວແທນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານກາເຟລາວ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.

ສະມາຄົມກາເຟລາວແມ່ນກຳລັງປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມມັ່ງຄັ້ງ ທາງດ້ານບໍລິການຕໍ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ຍິນດີໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຕໍ່ກັບວິທີທີ່ການຊົມໄຊ້ໃຫ້ດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

ຢູ່ໃນເວັບໄຊ໌ຍຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະມາຄົມກາເຟລາວ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບກາເຟລາວທົ່ວໄປອີກດ້ວຍ.